Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Συχνότητα εμφάνισης βακτηριακής κολπίτιδας σε γυναίκες  συμπτωματικές και ασυμπτωματικές αναπαραγωγικής ηλικίας 18 έως 45 ετών  

Ασημούλα Σιώχου , Γεώργιος Βασιλόπουλος , Θεόδωρος Καπάδοχος , Ιωάννα Σιώχου , Μελίνα Ιωαννίδου

Περίληψη

Εισαγωγή: Η βακτηριακή κολπίτιδα (ΒΚ) χαρακτηρίζεται από υπερέκκριση δύσοσμου κολπικού υγρού. Τα ποσοστά εμφάνισης ΒΚ υπολογίζονται από 25% έως και 36% στις γυναίκες οι οποίες αναφέρουν κλινικά συμπτώματα, ενώ το 50% των γυναικών στις οποίες διαπιστώνεται εργαστηριακά ΒΚ, δεν παρουσιάζει συμπτώματα. Σκοπός τής παρούσας μελέτης ήταν να διαπιστωθεί το ποσοστό εμφάνισης ΒΚ. Υλικό και Μέθοδος: Έγινε μικροβιακή εξέταση κολπικού εκκρίματος σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας 18 έως 45 ετών, στις οποίες, είτε λόγω ύπαρξης συμπτωμάτων είτε στο πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου. Η διάγνωση της ΒΚ έγινε με βάση τα κριτήρια Amsel. Πραγματοποιήθηκε καταγραφή στοιχείων όπως υπερέκκριση δύσοσμου κολπικού υγρού, πόνος, ερυθρότητα στη γεννητική περιοχή, ιστορικό κολπίτιδας. Αποτελέσματα: Στο 29% των γυναικών που εξετάστηκαν διαπιστώθηκε ΒΚ, ενώ το 33% αυτών ήταν ασυμπτωματικό. Το 83,4% ανέφερε ιστορικό κολπίτιδας και το 86,2% υπερέκκριση δύσοσμων υγρών. Συμπέρασμα. Το μεγάλο ποσοστό ΒΚ σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας καθώς και ο υψηλός αριθμός ασυμπτωματικής ΒΚ, σε συνδυασμό με τις επιπλοκές οι οποίες συνδέονται μ’ αυτές, καθιστά απαραίτητη τη λήψη μέτρων πρόληψης, με σημαντικότερο τον εργαστηριακό έλεγχο του κολπικού υγρού.

Λέξεις κλειδιά: Bακτηριακή κολπίτιδα,  Gardnerella vaginalis,  δύσοσμα κολπικά υγρά 

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.