Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Το Βήμα του Ασκληπιού Τόμ. 7, Αρ. 1 (2008): Ιανουάριος - Μάρτιος 2008

Vima AsklipiouΤο Βήμα του Ασκληπιού Τόμ. 7, Αρ. 1 (2008): Ιανουάριος - Μάρτιος 2008

Άρθρο Σύνταξης

Μια αληθινή ιστορία  | 2-3

Χριστίνα Μαρβάκη

Ανασκόπηση

Ψυχολογικές αλληλεπιδράσεις στη χρόνια ασθένεια. Εκπαίδευση – Νοσηλευτικές παρεμβάσεις στους χρονίως πάσχοντες ασθενείς | 12-39

Ευάγγελος Γιαβασόπουλος , Παρασκευή Γουρνή

ΠερίληψηMore

Οι περισσότερες από τις ασθένειες που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος στις αναπτυγμένες, τουλάχιστον, χώρες είναι χρόνιες. Οι ασθένειες αυτές στη πλειονότητα τους δεν θεραπεύονται οριστικά, αλλά αποτελούν καταστάσεις που προσπαθούμε να ελέγξουμε. Η χρήση φαρμακευτικών σκευασμάτων και οι αλλαγές στη ζωή του ατόμου επιτρέπουν πλέον στους χρονίως πάσχοντες ασθενείς να ζήσουν για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα μια σχεδόν «φυσιολογική» ζωή, παρόλο που το χρόνιο νόσημα εξακολουθεί να τους συνοδεύει. Είναι ήδη γνωστό σε όλη τη διεπιστημονική ομάδα υγείας ότι οι χρονίως πάσχοντες ασθενείς παρουσιάζουν μια τεράστια ποικιλία και διαφοροποίηση συμπεριφορών και βιώνουν πληθώρα βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων. Η διαπίστωση αυτή οδήγησε τους ερευνητές στο να αναπτύξουν ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών προσεγγίσεων και κλινικών εφαρμογών, με βασικό γνώμονα των προσπαθειών τους την διατήρηση της ποιότητας στη ζωή τόσο των ασθενών που υποφέρουν από χρόνια νοσήματα όσο και του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση σκοπό έχει να διερευνήσει όλους τους παράγοντες που αλληλεπιδρούν στην ψυχολογία του ατόμου κατά την εκδήλωση ενός χρόνιου νοσήματος, να αναφέρει όλους τους τρόπους προσαρμογής στη νέα κατάσταση, και να επισημάνει τις νοσηλευτικές παρεμβάσεις που συμβάλλουν θετικά στην αποδοχή της χρόνιας νόσου. Η εκπαίδευση των ασθενών με χρόνιες ασθένειες αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της άρτιας θεραπευτικής αντιμετώπισης. Η αποδοχή από τον ασθενή των αλλαγών που απαιτούνται στον τρόπο ζωής του είναι ευκολότερη εφόσον αυτός έχει κατανοήσει πλήρως τη φύση της νόσου του, τη σοβαρότητα της κατάστασης του και του ρόλου που διαδραματίζει η σωστή συνεργασία με τους λειτουργούς υγείας.

Λέξεις κλειδιά: Χρόνια  ασθένεια,   ψυχολογικές  αλληλεπιδράσεις,   εκπαίδευση  χρονίως  πασχόντων,  νοσηλευτικές παρεμβάσεις

Ειδικό Άρθρο

Εξελίξεις στη Νοσηλευτική Έρευνα | 4-11

Σπυριδούλα Νταντούμη , Νίκη Πετρόγλου

ΠερίληψηMore

Οι αλματώδεις τεχνολογικές και κοινωνικές αλλαγές καθώς και οι δημογραφικές μεταβολές και η σύγχρονη οργάνωση των υπηρεσιών υγείας μετέβαλαν το ρόλο της νοσηλευτικής και καθιστούν τη νοσηλευτική έρευνα όλο και περισσότερο σημαντική. Σκοπός της νοσηλευτικής έρευνας δεν είναι απλά η περιγραφή και επεξήγηση των υπό μελέτη φαινόμενων και η αύξηση της επιστημονικής γνώσης, αλλά, η συνεχής βελτίωση της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας προς όφελος των αρρώστων αλλά και των ίδιων των νοσηλευτών. Όπως και η ίδια η νοσηλευτική έτσι και η νοσηλευτική έρευνα ξεκίνησε με τη Florence Nightingale και τις μεταρρυθμίσεις της, πρώτα στον πόλεμο της Κριμαίας και στη συνέχεια στο Λονδίνο. Tο πνεύμα αναζήτησης της Nightingale άρχισε να αναδύεται στις ΗΠΑ στις αρχές του 1950 και με την ίδρυση του περιοδικού “Nursing Research” το 1952 η νοσηλευτική έρευνα άρχισε πλέον να αναπτύσσεται. Στην Ευρώπη η ερευνητική δραστηριότητα άρχισε να ανθίζει το 1980, κυρίως, με την βελτίωση της νοσηλευτικής εκπαίδευσης. Σήμερα υπάρχει ένα αξιόλογο σώμα έρευνας και συστηματικά αποκτημένης γνώσης για τη νοσηλευτική πρακτική. Επιστημονικά περιοδικά εθνικά και διεθνή, συναντήσεις, συνέδρια και σεμινάρια, και το διαδίκτυο αποτελούν τις κύριες μεθόδους διάδοσης των αποτελεσμάτων της νοσηλευτικής έρευνας. Όμως, η μεγαλύτερη ίσως πρόκληση, είναι η εφαρμογή των πορισμάτων της νοσηλευτικής έρευνας στην νοσηλευτική πράξη και πολιτική, με σκοπό την βελτίωση της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας. Σύμφωνα με το μήνυμα του ICN για τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας των Νοσηλευτών το 1996, φιλοδοξία όλων μας πρέπει να είναι η επίτευξη «καλύτερης φροντίδας υγείας μέσω της νοσηλευτικής έρευνας».

Λέξεις κλειδιά: Νοσηλευτική έρευνα,  νοσηλευτική πρακτική

Έρευνα

Διερεύνηση βιωμάτων ανεπιθύμητων συμπεριφορών σε φοιτητές νοσηλευτικής | 40-56

Ιωάννα Χριστοπούλου , Άννα Κουρτεσοπούλου , Α. Κουρτεσοπούλου , Ελένη Σιαμάγκα

ΠερίληψηMore

Σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνήσει βιώματα παρενόχλησης που πιθανόν φοιτητές της νοσηλευτικής βίωσαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους. τόσο στο χώρο το πανεπιστημίου όσο και στους χώρους των νοσοκομείων όπου παρακολουθούσαν τη πρακτική του άσκηση. Εφαρμόστηκε η τροποποιημένη μορφή του ερωτηματολογίου των Rautio, Sunnari, Nuutinen και Laitala (2005). . Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 104 φοιτητές της νοσηλευτικής (18 άνδρες και 86 γυναίκες), ηλικίας από 20 έως 26 ετών. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με την χρησιμοποίηση του στατιστικού πακέτου SPSS 10.0 for Windows, ενώ οι αναλύσεις που έγιναν ήταν χ2 για την εξακρίβωση τυχόν επίδρασης δημογραφικών χαρακτηριστικών στην συχνότητα εμφάνισης των βιωμάτων. Τα αποτελέσματα υποστηρίζουν ότι: (α) Οι φοιτητές είχαν περισσότερα βιώματα άσχημου τρόπου ομιλίας από καθηγητή, λεκτικής και σωματικής παρενόχλησης από συμφοιτητές αλλά και αρνητικών σχόλιων για τη καριέρα τους από ασθενείς. Ενώ οι φοιτήτριες περισσότερες απειλές από το νοσοκομειακό προσωπικό, (β) οι ηλικίες 23-26 ήταν πιο ευάλωτες στην εκμετάλλευση εργασιών από καθηγητές τους καθώς και στην άδικη κρίση και λεκτική παρενόχληση από νοσοκομειακό προσωπικό, (γ) οι φοιτητές της πρακτικής άσκησης δήλωσαν συχνότερη εκμετάλλευση από καθηγητές, λεκτική παρενόχληση και άδικη κρίση από νοσοκομειακό προσωπικό και (δ) οι φοιτητές που εργάζονταν σε νοσοκομείο είχαν βιώσει υποτιμητική συμπεριφορά από νοσοκομειακό προσωπικό και αρνητικά σχόλια από καθηγητές σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με όσους δεν εργάζονταν.

Λέξεις κλειδιά: Παρενόχληση,  εκπαίδευση,  φοιτητές νοσηλευτικής 

Η έννοια της φροντίδας | 57-71

Στυλιανή Κοτρώτσιου , Θεοδόσιος Παραλίκας , Ιωάννα Παπαθανασίου , Ελένη Λαχανά , Γεωργία Κυπαρίση , Ανδρέας Ριζούλης

ΠερίληψηMore

Εισαγωγή: Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση προκύπτει ότι η έννοια της φροντίδας είναι πολυδιάστατη. Το κάθε άτομο διαμορφώνει συγκεκριμένη στάση για την φροντίδα ανάλογα με το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο μεγαλώνει, με τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις και με το πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο ανήκει. Το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας βασίζεται τόσο σε επιλεγμένους ορισμούς της έννοιας της «φροντίδας» όσο και σε επιλεγμένες αρχές της διαπολιτισμικής νοσηλευτικής φροντίδας όπως αυτές τις περίγραψε η Leininger (1997). Σύμφωνα με την Leininger η Νοσηλευτική φροντίδα ως φαινόμενο βιώνεται σ’ όλους τους πολιτισμούς ενώ υπάρχουν ειδικά πολιτισμικά πρότυπα φροντίδας. Σκοπός αυτής της ερευνητικής μελέτης είναι ο εννοιολογικός προσδιορισμός της Φροντίδας και δη το πως αντιλαμβάνονται οι Έλληνες την έννοια της Φροντίδας. Μεθοδολογία: Για να απαντηθούν οι παραπάνω ερευνητικές ερωτήσεις εφαρμόστηκε η φαινομενολογική ερευνητική μεθοδολογική προσέγγιση. Η συλλογή των στοιχείων έγινε με τη μέθοδο των συνεντεύξεων με ανοικτές ερωτήσεις. Ακολούθησε η ανάλυση των δεδομένων της συνέντευξης σύμφωνα με την τεχνική της ανάλυσης περιεχομένου με τη μέθοδο Mayring (περίληψη). Αποτελέσματα Από την ανάλυση περιεχομένου προέκυψαν οι παρακάτω κατηγορίες: 1. Φροντίζω σημαίνει αγάπη. 2. Φροντίδα σημαίνει κατανόηση. 3. Φροντίζω σημαίνει πρόληψη. 4. Φροντίζω σημαίνει άγγιγμα. Συμπεράσματα: Η εννοιολογική προσέγγιση της «φροντίδας» όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τα άτομα προβάλλει ουσιαστικά τη θέση ότι η φιλοσοφία της Νοσηλευτικής επιστήμης στηρίζεται σε ιδανικά και πανανθρώπινες αξίες, ο σεβασμός των οποίων από τους επαγγελματίες Νοσηλευτές εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα στην παρεχόμενη φροντίδα και προάγει το νοσηλευτικό έργο προς όφελος τόσο του ατόμου όσο και της κοινωνίας.

Λέξεις κλειδιά: Νοσηλευτική φροντίδα,  εννοιολογικός προσδιορισμός,  αγάπη,  κατανόηση ,   άγγιγμα

Συχνότητα εμφάνισης βακτηριακής κολπίτιδας σε γυναίκες  συμπτωματικές και ασυμπτωματικές αναπαραγωγικής ηλικίας 18 έως 45 ετών   | 72-78

Ασημούλα Σιώχου , Γεώργιος Βασιλόπουλος , Θεόδωρος Καπάδοχος , Ιωάννα Σιώχου , Μελίνα Ιωαννίδου

ΠερίληψηMore

Εισαγωγή: Η βακτηριακή κολπίτιδα (ΒΚ) χαρακτηρίζεται από υπερέκκριση δύσοσμου κολπικού υγρού. Τα ποσοστά εμφάνισης ΒΚ υπολογίζονται από 25% έως και 36% στις γυναίκες οι οποίες αναφέρουν κλινικά συμπτώματα, ενώ το 50% των γυναικών στις οποίες διαπιστώνεται εργαστηριακά ΒΚ, δεν παρουσιάζει συμπτώματα. Σκοπός τής παρούσας μελέτης ήταν να διαπιστωθεί το ποσοστό εμφάνισης ΒΚ. Υλικό και Μέθοδος: Έγινε μικροβιακή εξέταση κολπικού εκκρίματος σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας 18 έως 45 ετών, στις οποίες, είτε λόγω ύπαρξης συμπτωμάτων είτε στο πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου. Η διάγνωση της ΒΚ έγινε με βάση τα κριτήρια Amsel. Πραγματοποιήθηκε καταγραφή στοιχείων όπως υπερέκκριση δύσοσμου κολπικού υγρού, πόνος, ερυθρότητα στη γεννητική περιοχή, ιστορικό κολπίτιδας. Αποτελέσματα: Στο 29% των γυναικών που εξετάστηκαν διαπιστώθηκε ΒΚ, ενώ το 33% αυτών ήταν ασυμπτωματικό. Το 83,4% ανέφερε ιστορικό κολπίτιδας και το 86,2% υπερέκκριση δύσοσμων υγρών. Συμπέρασμα. Το μεγάλο ποσοστό ΒΚ σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας καθώς και ο υψηλός αριθμός ασυμπτωματικής ΒΚ, σε συνδυασμό με τις επιπλοκές οι οποίες συνδέονται μ’ αυτές, καθιστά απαραίτητη τη λήψη μέτρων πρόληψης, με σημαντικότερο τον εργαστηριακό έλεγχο του κολπικού υγρού.

Λέξεις κλειδιά: Bακτηριακή κολπίτιδα,  Gardnerella vaginalis,  δύσοσμα κολπικά υγρά 

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.