Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Συχνότητα εμφάνισης μυκητιασικής κολπίτιδας σε γυναίκες συμπτωματικές και ασυμπτωματικές, αναπαραγωγικής ηλικίας 18 έως 45 ετών

Ασημούλα Σιώχου , Ιωάννα Σιώχου , Μελίνα Ιωαννίδου , Γεώργιος Βασιλόπουλος , Θεόδωρος Καπάδοχος

Περίληψη

Η μυκητιασική κολπίτιδα (ΜΚ) είναι μία φλεγμονή του κόλπου η οποία πλήττει ένα μεγάλο αριθμό γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας. Έως και το 90% όλων των γυναικών θα παρουσιάσει το λιγότερο μία φορά στη ζωή τους ΜΚ, ενώ ένας αρκετά μεγάλος αριθμός εμφανίζει ασυμπτωματική ΜΚ. Στην παρούσα έρευνα έγινε σε 500 γυναίκες ηλικίας 18 έως 45 ετών μικροβιολογική εξέταση κολπικού εκκρίματος είτε λόγω συμπτωμάτων είτε στα πλαίσια προληπτικού ελέγχου. Στις γυναίκες αυτές έγινε καταγραφή ύπαρξης κλινικών συμπτωμάτων (κνησμός, καύσος, υπερέκκριση κολπικού υγρού, πόνος) καθώς και της παρουσίας ερυθρότητας ή πόνου στη γενετική περιοχή. Στο 38% των εξετασθέντων γυναικών διαπιστώθηκε ΜΚ, το 15% αυτών ήταν ασυμπτωματικές. Το 68% ανέφερε κνησμό, το 52% πόνο, το 25% υπερέκκριση κολπικού εκκρίματος, ενώ στο 40% διαπιστώθηκε κλινικά ερυθρότητα. Τα υψηλά ποσοστά γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας που παρουσιάζουν ΜΚ και ιδιαίτερα τα αρκετά υψηλά ποσοστά γυναικών με ασυμπτωματική ΜΚ καθιστά απαραίτητο τον εργαστηριακό έλεγχο της ΜΚ.

Λέξεις κλειδιά: Μυκητιασική κολπίτιδα,  εργαστηριακός έλεγχος

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.