Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Φυσιολογική Μικροβιακή Κολπική Χλωρίδα - Βακτηριακή και Μυκητιασική Κολπίτιδα

Παναγιώτα Τουπλικιώτη

Περίληψη

Ο κόλπος της γυναίκας, αναπαραγωγικής ηλικίας, είναι φυσιολογικά αποπασμένος με τη φυσιολογική μικροβιακή κολπική χλωρίδα. Κολπίτιδα είναι μια φλεγμονή του κόλπου η οποία προκαλείται από διάφορους παθογόνους οργανισμούς στη βάση μιας διαταραχής της ισορροπίας της φυσιολογικής μικρο- βιακής κολπικής χλωρίδας. Μια κολπίτιδα συνδέεται με σοβαρές επιπλοκές, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ασυμπτωματικής ή υποτροπιάζουσας κολπίτιδας. Τα μέτρα προφύλαξης θα πρέπει να έχουν ως βασικότερο στόχο τη διατήρηση της φυσιολογικής μικροβιακής κολπικής χλωρίδας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ένα όξινο pH στην περιοχή του κόλπου, δεδομένο το οποίο αποτελεί το σημαντικότερο φραγμό για τον πολλαπλασιασμό των παθογόνων μικροοργανισμών.

Λέξεις κλειδιά: κολπική χλωρίδα, κολπίτιδα

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.