Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος

Δέσποινα Παπαδοπούλου , Χαρίκλεια Σταθοπούλου

Περίληψη

To Βιογραφικό σημείωμα (ΒΣ) αποτελεί ένα ουσιώδες στοιχείο για την περιγραφή της επαγγελματικής εικόνας σε κάποιο μελλοντικό εργοδότη. Βοηθά στη διεκδίκηση μιας θέσης εργασίας, μιας υποτροφίας ή ενός βραβείου και μπορεί ενδεχομένως να παίξει ρόλο στη συμμετοχή μας στη θέση μέλους επιτροπών ή συμβουλίων.
Δεν υπάρχει μόνο ένας τρόπος γραφής του ΒΣ. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλά πρότυπα και φόρμες ΒΣ που μπορεί κανείς να συμβουλευτεί, όχι όμως ν' αντιγράψει, γιατί τότε χάνεται το προσωπικό στυλ που πρέπει να διακρίνει κάθε ΒΣ.
Η δημιουργία ενός επιτυχημένου ΒΣ απαιτεί οργάνωση, προγραμματισμό και γνώσεις. Στο παρόν άρθρο, περι- γράφονται με λεπτομέρεια και σαφήνεια τα είδη των ΒΣ ανάλογα με την έκταση και τον τρόπο γραφής τους, παρέχοντας κατευθυντήριες οδηγίες για τα στοιχεία που πρέπει να συμπεριληφθούν και αυτά που πρέπει να αποφευχθούν κατά τη συγγραφή του Β.Σ. Επίσης, γίνεται αναφορά και στον ορθό τρόπο γραφής της συνοδευτικής επιστολής που πρέπει να δίδεται μαζί με το ΒΣ, ώστε να προκαλέσει το ενδιαφέρον του αναγνώστη.

Λέξεις κλειδιά: Βιογραφικό σημείωμα, σταδιοδρομία, αναζήτηση εργασίας, συστατική επιστολή

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.