Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Η ανάγκη διεπιστημονικής συνεργασίας για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου συστήματος υγείας

Γεώργιος Χατζηπουλίδης

Περίληψη

(δεν υπάρχει)

Λέξεις κλειδιά: Υγεία, διεπιστημονική συνεργασία, στρατηγική

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.