Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Αναζήτηση

Αναλυτική αναζήτησηMore

Χρονικό εύρος

Βρέθηκαν 4 αποτελέσματα για την αναζήτησή σας.

Το Βήμα του Ασκληπιού Τόμ. 2, Αρ. 4 (2003): Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2003

Η εφαρμογή των προτύπων διαχείρισης της ποιότητας. Από τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις στις μονάδες υγείας

Γεώργιος Χατζηπουλίδης

Το Βήμα του Ασκληπιού Τόμ. 3, Αρ. 2 (2004): Απρίλιος - Ιούνιος 2004

Η ανάγκη διεπιστημονικής συνεργασίας για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου συστήματος υγείας

Γεώργιος Χατζηπουλίδης

Το Βήμα του Ασκληπιού Τόμ. 3, Αρ. 3 (2004): Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2004

Η χρηματοδότηση των Υπηρεσιών Υγείας. Ο ρόλος της στη βελτίωση της αποδοτικότητας

Γεώργιος Χατζηπουλίδης

Το Βήμα του Ασκληπιού Τόμ. 5, Αρ. 1 (2006): Ιανουάριος - Μάρτιος 2006

Οι Υγειονομικές Ανισότητες και ο Ρόλος των Υπηρεσιών Υγείας στην Προσπάθεια Περιορισμού τους

Γεώργιος Χατζηπουλίδης

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.