Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Βιοηθική. Μια προσέγγιση με βάση τις αρχές της και το ρόλο της στην κοινωνία

Νικόλαος Κόιος

Περίληψη

Αν και κλάδος της ηθικής, η βιοηθική θέσπισε δικές της αρχές για να αντεπεξέΑθει στις ιδιαιτερότητες της φύσης των βιοηθικών ζητημάτων. Οι αρχές που προτάθηκαν δεν ήταν πανάκεια για τον βιοηθικό προβληματισμό, ωστόσο απο- τέλεσαν ένα κοινό σημείο αναφοράς. Ένα ακόμη μεγαλύτερο ζήτημα αποτελεί ο ρόλος της βιοηθικής στην κοινωνία. Επηρεάζουν οι απόψεις των βιοηθικολόγων τις κοινωνίες και εκείνους που ασκούν τη διακυβέρνηση και τη νομοθετική εξουσία; Και τα δύο αυτά θέματα: αρχές και ρόλος στην κοινωνία είναι σημαντικά για όποιον θέλει να έχει μια ρεαλιστική προσέγγιση σε ό,τι ονομάζεται «βιοηθική» σήμερα.

Λέξεις κλειδιά: Αρχές βιοηθικής, αυτονομία, αγαθοεργία-ευεργεσία, αποφυγή πρόκλησης βλάβης και πόνου, δικαιοσύνη, βιοηθική νομοθεσία, χρυσή εποχή της βιοηθικής, κλινική βιοηθική, ρυθμιστική βιοηθική, θρησκευτική ηθική

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.