Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Το Βήμα του Ασκληπιού Τόμ. 2, Αρ. 4 (2003): Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2003

Vima AsklipiouΤο Βήμα του Ασκληπιού Τόμ. 2, Αρ. 4 (2003): Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2003

Ανασκόπηση

Συγκρούσεις. Πόσο επιζήμιες είναι; | 179-185

Αντωνία Καλογιάννη

ΠερίληψηMore

Οι συγκρούσεις είναι ένα αναμφισβήτητο γεγονός το οποίο εκδηλώνεται ή έστω μπορεί να εκδηλωθεί σε κάθε ομάδα ανθρώπων. Σύγκρουση ορίζεται η διαδικασία που αρχίζει όταν ένα άτομο ή μια ομάδα αντιλαμβάνεται ότι κάποιο άλλο άτομο ή ομάδα είναι αρνητικά επηρεασμένη για κάτι που το πρώτο άτομο ή η ομάδα ενδιαφέρεται. Υπάρχουν τρεις βασικές απόψεις όπου η κάθε μία προσπαθεί να ερμηνεύσει ή και να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της σύγκρουσης. Αυτές είναι η κλασική άποψη, η άποψη των ανθρωπίνων σχέσεων και η άποψη της αλληλεπίδρασης. Οι συγκρούσεις χωρίζονται σε λειτουργικές ή δημιουργικές και δυσλειτουργικές ή καταστροφικές. Το κριτήριο που διαφοροποιεί τη λειτουργική από τη δυσλειτουργική σύγκρουση είναι η απόδοση της ομάδας. Η διαδικασία της σύγκρουσης ολοκληρώνεται μέσα από 5 στάδια τα οποία είναι: (α) δυναμική αντίθεση ή ασυμβατότητα: απαραίτητος παράγοντας του σταδίου αυτού είναι οι παρουσία των πηγών σύγκρουσης που είναι η επικοινωνία, η δομή και οι προσωπικές μεταβλητές, (β) γνώση και εξατομίκευση: στο στάδιο αυτό η διαφωνία γίνεται αντιληπτή και αισθητή, (γ) προθέσεις: αυτές είναι ο ανταγωνισμός, η συνεργασία, η αποφυγή, ο συμβιβασμός και η διευθέτηση, (δ) συμπεριφορά: η οποία ποι- κίλει και μπορεί να κυμαίνεται από απλή διαφωνία μέχρι την πλήρη εξουδετέ- ρωση του αντιπάλου, (ε) αποτέλεσμα: αυτό θα καθορίσει αν η σύγκρουση είναι λειτουργική ή δυσλειτουργική. Ο όρος σύγκρουση δεν υποδηλώνει απαραίτητα κάτι αρνητικό και δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αποφεύγεται πάντα. Η σύγκρουση μεταξύ των μελών μιας ομάδας μπορεί να είναι ωφέλιμη, να κρατά το ενδιαφέρον, να ανανεώνει, να απομακρύνει τα εμπόδια και γενικά να μετατρέπει μια νωθρή και παθητική ομάδα σε πλήρως αποδοτική και δημιουργική.

Λέξεις κλειδιά: Σύγκρουση, διαδικασία σύγκρουσης, λειτουργική-δυσλειτουργική σύγκρουση

Η εφαρμογή των προτύπων διαχείρισης της ποιότητας. Από τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις στις μονάδες υγείας | 186-192

Γεώργιος Χατζηπουλίδης

ΠερίληψηMore

Η πιστοποίηση της ποιότητας αποτελεί σήμερα Βασικό στοιχείο της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Η εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, όπως έχουμε διαπιστώσει και στην πράξη πλέον, έχει προσφέρει πολλαπλά οφέλη στο Βιομηχανικό τομέα. Στον τομέα της υγείας, λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζονται και επειδή ακόμα και ο απλός ποιοτικός έλεγχος ουδέποτε εφαρμόσθηκε αποτελεσματικά, υπάρχουν πολλοί παράγοντες υποΒάθμισης της ποιότητας και σοβαρά εμπόδια στην εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας. Στην κατεύθυνση της προσπάθειας για αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, διαφαίνονται κάποια δειλά βήματα από την πλευρά της πολιτείας με την επιχειρούμενη μεταρρύθμιση υπό το γενικό τίτλο «Υγεία για τον Πολίτη  Μια σειρά από πρόσφατα νομοθετήματα προχωρούν στη θεσμοθέτηση διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου και δημιουργίας υποδομών για τη μέτρηση και αξιολόγηση της ποιότητας. Αυτό που πραγματικά απαιτείται όμως, είναι ο άμεσος προγραμματισμός εισαγωγής της διαχείρισης της ποιότητας και της σταδιακής εφαρμογής της διοίκησης ολικής ποιότητας στις μονάδες υγείας, με απώτερο στόχο τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για τη συνεχή Βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Λέξεις κλειδιά: Ποιότητα, υγεία, διαχείριση ποιότητας

Το κρασί και η καρδιά | 193-200

Ασπασία Βασιλειάδου

ΠερίληψηMore

Η κατανάλωση κρασιού, ως μέσο καρδιαγγειακής προστασίας, εξαιτίας των αντιοξειδωτικών στοιχείων που περιέχει, είναι μια στρατηγική που δεν επαληθεύτηκε. είναι ασαφές αν οι επιπτώσεις των αντιοξειδωτικών ουσιών αποτελούν προστατευτικό παράγοντα για τον άνθρωπο, έναντι διαφόρων νόσων. Τα φρέσκα φρούτα και τα λαχανικά, καθώς και ο χυμός σταφυλιού χωρίς αλκοόλη, έχουν μια παρόμοια αντιοξειδωτική ενέργεια, όπως το κόκκινο κρασί. Γενικά, ελαφρά έως μέτρια κατανάλωση οποιουδήποτε ποτού που περιέχει αλκοόλη, μειώνει τη συσσώρευση των αιμοπεταλίων, και παρέχει μια αντιθρομβωτική ωφέλεια παρόμοια με αυτή της ασπιρίνης. Σε καμιά πειραματική έρευνα, δεν επαληθεύτηκε, ότι η αλκοόλη αυξάνει την HDL χοληστερόλη. Αντίθετα, προληπτική θεραπεία των ασθενών, με χαμηλή HDL χοληστερόλη, με στατίνες και θεραπεία με fibric adds, έχουν αποδειχθεί πολύ ωφέλιμες. Ένας μεγάλος αριθμός παραγόντων που αφορούν το διαιτολόγιο, όπως η κατανάλωση φρέσκων φρούτων, λαχανικών και ψαριών και η μειωμένη λήψη των γαλακτοκομικών προϊόντων, επειδή διαφέρουν ανάμεσα στον ευρωπαϊκό πληθυσμό, μπορεί σταθερά να σχετίζονται με μείωση του κινδύνου από στεφανιαία νόσο της καρδιάς.

Λέξεις κλειδιά: Κρασί, καρδιά, αντοξειδωτικές ουσίες, ήιποπρωτεΐνες

Παλαιά και νεότερα εμβόλια σε παιδιά και ενήλικες | 201-206

Στυλιανός Αντωνιάδης

ΠερίληψηMore

Εάν θελήσει κανείς να ταξινομήσει τις επιτυχίες της Ιατρικής επιστήμης στις τελευταίες εκατονταετίες, με γνώμονα τη προσφορά Βοήθειας σε πολύ μεγάλες ομάδες πληθυσμού, σίγουρα προβάλλουν η αντιβίωση και τα εμβόλια. Πολλές ασθένειες που παλιότερα αποτελούσαν τον φόβο και τρόμο της ανθρωπότητας, έχουν πάρει σήμερα την θέση τους, για τον πολιτισμένο κόσμο, στο «πάνθεον» των ιστορικών νόσων. Παρότι οι εμβολιασμοί έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται πριν από 100 χρόνια, ακόμη και σήμερα δεν αποτελεί πλεονασμό η επανάληψη των Βασικών αρχών που ευλαβικά πρέπει να τηρούνται. Η ιατρική εξέταση κάθε ατόμου μετά από τη λήψη ιστορικού, καθώς και η εφαρμογή όλων των τελευταίων αντιλήψεων για τους εμβολιασμούς, δεν αποτελούν κοινό τόπο. Στις μέρες μας στα παλιά γνωστά εμβόλια έχουν προστεθεί και άλλα νεότερα με αποτέλεσμα να εφαρμόζεται, ευτυχώς, ένας αρκετά μεγάλος αριθμός εμβολίων σε κάθε παιδί. Για το λόγο αυτό, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα πλεονεκτήματα που προσφέρουν, σήμερα υπάρχει η τάση της χρησιμοποίησης πολυδύναμων εμβολίων που περιέχουν 4-6 αντιγόνα. Σε ότι αφορά τα σχήματα εμβολιασμού, το σοφότερο που μπορεί να πει κανείς είναι πως πρέπει να ακολουθούνται οι πλέον σύγχρονες απόψεις, λόγω του ότι οι στρατηγικές και η πολιτική των εμβολιασμών αλλάζουν βάση των νεότερων επιδημιολογικών δεδομένων, αλλά και των επιστημονικών επιτευγμάτων. €πίσης, θα πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μας ότι άσχετα με την ενδημία της νόσου σε μία χώρα, δεν επιτρέπεται καμιά χαλάρωση στην επαγρύπνηση σε ότι αφορά τους εμβολιασμούς, λόγω της εκμηδένισης των αποστάσεων και της ανάμειξης των πληθυσμών.

Λέξεις κλειδιά: Εμβόλιο, εμβολιασμοί, παιδιά, ενήλικες

Τα θετικά συναισθήματα κατά τη μετάβαση στη μητρότητας | 207-210

Μάρθα Μωραΐτου , Αναστάσιος Σταλίκας

ΠερίληψηMore

Η μετάβαση στη μητρότητα είναι μια περίοδος η οποία έχει μελετηθεί κυρίως για τα αρνητικά συναισθήματα που αναπτύσσονται στην περίοδο αυτή. Η περιορισμένη έρευνα για τη θετική διάθεση και τα θετικά συναισθήματα (αυτοπεποίθηση, αισιοδοξία, εμπιστοσύνη κ.ά.) κατά τη διάρκεια της κύησης, του τοκετού και της λοχείας δείχνει πόσο αυτά συμβάλουν στην προσαρμογή στη μητρότητα, στην καλή ψυχική και σωματική υγεία της γυναίκας και στη σχέση με το νεογνό της

Λέξεις κλειδιά: Μητρότητα, θετικά συναισθήματα, εγκυμοσύνη, λοχεία

Έρευνα

Κόστος νοσοκομειακών λοιμώξεων στη ΜΕΘ. Παράταση διάρκειας παραμονής, σύγκριση μεθόδων | 212-215

Ελένη Αποστολοπούλου , Λεωνίδας Γρηγοράκος

ΠερίληψηMore

Πραγματοποιήθηκε μια μελέτη ασθενών-μαρτύρων (case-control study) με εξομοίωση 1:1 σε ασθενείς της μονάδας εντατικής θεραπείας (Μ£Θ). Σκοπός της μελέτης ήταν να εκτιμηθεί με τη μέθοδο της εξομοίωσης η παράταση της διάρκειας παραμονής που αποδίδεται στις νοσοκομειακές λοιμώξεις (ΝΛ), και το κόστος παράτασης της διάρκειας παραμονής στη Μ£Θ, με την αδρή σύγκριση της διάρκειας παραμονής των ασθενών με ΝΛ έναντι των ασθενών χωρίς ΝΛ. Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν όλοι οι ασθενείς που εισήχθηκαν και παρέμειναν >48 ώρες στη Μ£Θ κατά τη διάρκεια της περιόδου της μελέτης. Ως ασθενείς ορίσθηκαν οι ασθενείς με ΝΛ και ως μάρτυρες οι ασθενείς που επιλέχθηκαν με τις μεταβλητές της εξομοίωσης. Οι μεταβλητές της εξομοίωσης ήταν: η διάγνωση εισαγωγής, η ηλικία, και η διάρκεια παραμονής στη Μ£Θ πριν την ημέρα εμφάνισης της πρώτης ΝΛ στους ασθενείς με ΝΛ. Με τη μέθοδο της αδρής σύγκρισης της διάρκειας παραμονής όλων των ασθενών με και χωρίς ΝΛ η παράταση της διάρκειας παραμονής που αποδίδεται στις ΝΛ ήταν 14 ημέρες και μεταξύ αυτών που επιβίωσαν ήταν 16 ημέρες. Το επιπρόσθετο κόστος της διάρκειας παραμονής ήταν 3005,12 Euro ανά επιβιώσαντα από την λοίμωξη ασθενή. Με τη μέθοδο της εξομοίωσης, η παράταση της διάρκειας παραμονής στη Μ£Θ που αποδίδεται στις ΝΛ ήταν 8,5 ημέρες και μεταξύ αυτών που επιβίωσαν ήταν 13 ημέρες. Το επιπρόσθετο κόστος της διάρκειας παραμονής ήταν 2441,66 Euro ανά επιβιώσαντα από την λοίμωξη ασθενή. Συμπερασματικά, η διαδικασία της εξομοίωσης μπορεί να αποδειχθεί πιο κατάλληλη και αξιόπιστη ανάλυση από την απλή σύγκριση για το σκοπό της εκτίμησης της παράτασης της διάρκειας παραμονής στη Μ£Θ που αποδίδεται στις ΝΛ και του επιπρόσθετου κόστους που αυτή δημιουργεί.

Λέξεις κλειδιά: Νοσοκομειακές λοιμώξεις, παράταση διάρκειας παραμονής, επιπρόσθετο κόστος

Βιοηθική

Βιοηθική. Μια προσέγγιση με βάση τις αρχές της και το ρόλο της στην κοινωνία | 216-219

Νικόλαος Κόιος

ΠερίληψηMore

Αν και κλάδος της ηθικής, η βιοηθική θέσπισε δικές της αρχές για να αντεπεξέΑθει στις ιδιαιτερότητες της φύσης των βιοηθικών ζητημάτων. Οι αρχές που προτάθηκαν δεν ήταν πανάκεια για τον βιοηθικό προβληματισμό, ωστόσο απο- τέλεσαν ένα κοινό σημείο αναφοράς. Ένα ακόμη μεγαλύτερο ζήτημα αποτελεί ο ρόλος της βιοηθικής στην κοινωνία. Επηρεάζουν οι απόψεις των βιοηθικολόγων τις κοινωνίες και εκείνους που ασκούν τη διακυβέρνηση και τη νομοθετική εξουσία; Και τα δύο αυτά θέματα: αρχές και ρόλος στην κοινωνία είναι σημαντικά για όποιον θέλει να έχει μια ρεαλιστική προσέγγιση σε ό,τι ονομάζεται «βιοηθική» σήμερα.

Λέξεις κλειδιά: Αρχές βιοηθικής, αυτονομία, αγαθοεργία-ευεργεσία, αποφυγή πρόκλησης βλάβης και πόνου, δικαιοσύνη, βιοηθική νομοθεσία, χρυσή εποχή της βιοηθικής, κλινική βιοηθική, ρυθμιστική βιοηθική, θρησκευτική ηθική

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.