Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Ένας νέος διεπιστημονικός κλάδος με τη δική του ιστορία και μεθοδολογία

Νικόλαος Κόιος

Περίληψη

Πολύς λόγος γίνεται τα τελευταία χρόνια οχετικά με τα βιοηθικά ζητήματα. Ο όρος «βιοηθική» χρησιμοποιείται ευρέως. Ωστόσο, ελάχιστοι γνωρίζουν ότι ο ρόλος της δεν περιορίζεται στη διατύπωση ηθικού προβληματισμού αναφορικά με τα ηθικά προβλήματα, που δημιουργούν οι εφαρμογές της σύγχρονης ιατρικής τεχνολογίας. £δώ και μισό σχεδόν αιώνα η βιοηθική αποτελεί συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο με τη δική του επιστημολογία. Στη βαθύτερη κατανόηση των βιοηθικών ζητημάτων συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό η γνώση της ιστορίας αυτού του νέου κλάδου.

Λέξεις κλειδιά: Bιo-ιατρική ηθική, βιοιατρική τεχνολογία, βιοηθικός προβληματισμός, επιτροπές βιοηθικής, ηθική της ιατρικής, ινστιτούτα βιοηθικής, κριτήρια βιοηθικής

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.