Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Εξελίξεις και προοπτικές για την εκτίμηση της ποιότητας ζωής ασθενών με καρκίνο του

Σταυρούλα Ανδρεά-Αποστολίδου

Περίληψη

Την τελευταία δεκαετία παρατηρήθηκε ένα αυξημένο ενδιαφέρον από τους επιστήμονες υγείας για την εκτίμηση της ποιότητας ζωής των γυναικών με καρκίνο του μαστού. £ίναι γνωστό ότι τα προβλήματα από τη χημειοθεραπεία όπως η ναυτία, οι έμετοι, η υποβολή σε μαστεκτομή και η ακτινοβολία επηρεάζουν την ποιότητα ζωής. Ο φόβος της αναπηρίας και της αλλαγής του σωματικού ειδώλου είναι υπαρκτός με σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής. Στόχος της θεραπευτικής ομάδας είναι η εκτίμηση της σοβαρότητας των προβλημάτων και η παροχή ποιοτικής φροντίδας σε όλα τα στάδια της νόσου: διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση. Η παροχή ποιοτικής φροντίδας απαιτεί ολιστική προσέγγιση της ασθενούς και της οικογένειάς της για την αντιμετώπιση των σωματικών, πνευματικών, ψυχικών και κοινωνικών αναγκών. Η εκτίμηση της ποιότητας ζωής των γυναικών με καρκίνο του μαστού αποτελεί πρόκληση για τους νοσηλευτές για περισσότερη έρευνα και επιβάλει την ολιστική ενασχόληση με την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Λέξεις κλειδιά: "Καρκίνος μαστού, νοσηλευτικά προβλήματα, ποιότητα ζωής, νεότερα δεδομένα"

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.