Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Η συμβολή των Υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην προαγωγή της Δημόσιας Υγείας

Ευάγγελος Αλεξόπουλος

Περίληψη

Σύμφωνα με τη διακήρυξη της Αλμα-Ατα για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (ΠΦΤ), το 1978, η φροντίδα για την υγεία πρέπει να παρέχεται «όσο πλησιέστερα γίνεται, εκεί που οι άνθρωποι ζουν και εργάζονται». Τα προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας στην εργασία έχουν αντίκτυπο στην κοινότητα και στη δημόσια υγεία και επηρεάζουν τις αιτίες και τις συνθήκες που διαμορφώνουν την υγεία. Συνδυάζουν διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές δράσεις και προσεγγίσεις, επιδιώκοντας συμμετοχή και δραστηριοποίηση του γενικού πληθυσμού. Στο χώρο εργασίας ο στόχος της προαγωγής της υγείας (work health promotion) είναι «υγιείς εργαζόμενοι σε υγιείς επιχειρήσεις». Έτσι, εκτός από τη δημιουργία ευοδωτικού για την υγεία περιβάλλοντος, η ενδυνάμωση (empowerment) του ατόμου, ώστε να επιλέγει έναν υγιέστερο τρόπο ζωής, είναι θεμελιώδης και αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων του. Η προαγωγή της υγείας αποτελεί μια σύγχρονη συλλογική στρατηγική που στοχεύει στην πρόληψη της ασθένειας στο χώρο εργασίας και στην εδραίωση δυναμικού προαγωγής της υγείας και ευεξίας των εργαζομένων. Ο στόχος της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσει τις παραμέτρους της σχέσης υγείας και εργασίας έτσι όπως διαμορφώθηκαν ιστορικά και θεσμοθετήθηκαν με την υποχρεωτική παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας στο χώρο της εργασίας, καθώς και να παρουσιάσει τόσο τις σύγχρονες τάσεις, τις νομοθετικές επιταγές και την £λληνική πραγματικότητα.

Λέξεις κλειδιά: Δημόσια Υγεία, Ιατρική της Εργασίας, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Υγεία και εργασία

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.