Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Κατάλογος συγγραφέων

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται όλοι οι συγγραφείς άρθρων από το πρώτο τεύχος (2002) έως και σήμερα. Επιλέξετε αρχικό γράμμα επιθέτου.

de Wolf-Linder Susanne
Ερευνητική συνεργάτρια, School of Health Professions, Zurich University of Applied Science, Winterthur, Switzerland

Dirik Munise
RN, MSc. Uludag University Medical Hospital

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.