Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Κατάλογος συγγραφέων

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται όλοι οι συγγραφείς άρθρων από το πρώτο τεύχος (2002) έως και σήμερα. Επιλέξετε αρχικό γράμμα επιθέτου.

Palese Alvisa
Καθηγήτρια, Department of Medical Sciences, School of Nursing, University of Udine, Italy

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.