Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Κατάλογος συγγραφέων

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται όλοι οι συγγραφείς άρθρων από το πρώτο τεύχος (2002) έως και σήμερα. Επιλέξετε αρχικό γράμμα επιθέτου.

Schubert Maria
Καθηγήτρια, School of Health Professions, Zurich University of Applied Science, Winterthur, Switzerland

Stemmer Renate
Καθηγήτρια, Catholic University of Applied Sciences, Mainz, Germany

Strohm Christina
Ερευνητική συνεργάτρια, Catholic University of Applied Sciences, Mainz, Germany

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.