Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Κατάλογος συγγραφέων

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται όλοι οι συγγραφείς άρθρων από το πρώτο τεύχος (2002) έως και σήμερα. Επιλέξετε αρχικό γράμμα επιθέτου.

Zigan Nicole
Ερευνητική συνεργάτρια, School of Health Professions, Zurich University of Applied Science, Winterthur, Switzerland

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.