Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Κατάλογος συγγραφέων

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται όλοι οι συγγραφείς άρθρων από το πρώτο τεύχος (2002) έως και σήμερα. Επιλέξετε αρχικό γράμμα επιθέτου.

Yildiz Hicran
RN, PhD, Associate Professor in Medical Nursing, Uludag University School of Health Department of Nursing, Bursa – Turkey

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.